Ambulante begeleiding

Bij Hulp in Gelderland denken we in oplossingen. Er is een grote groep mensen die graag nog willen meedraaien, maar dit niet direct zelfstandig kunnen oppakken.
Met hulp van een ambulant begeleider, die je weer helpt aanhaken bij de maatschappij, lukt dit vaak wel. Ambulante begeleiding zorgt er in feite voor dat jij de regie over je eigen leven terugkrijgt.

ambulante thuiszorg zevenaar

Wanneer ambulante begeleiding?

Soms kun je het door je omstandigheden allemaal even niet meer overzien. Er is iets gebeurd waardoor jouw dagelijks leven is ontregeld. Dit kan van alles zijn. In deze gevallen en vele andere helpt een ambulant begeleider jou weer op weg. Samen inventariseren we je situatie en kijken we wat nodig is om jou weer op de rails te krijgen. We stellen doelen waar we naartoe werken en naar verloop van tijd evalueren we de voortgang. Zo zorgen we dat je weer grip op je situatie krijgt en weer zelfstandig verder kunt.

Onder begeleiding vallen alle activiteiten waarmee je wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.

Vanuit overeenkomsten met gemeente(n) en zorgverzekeraar(s) voorzien wij cliënten van begeleiding middels de volgende begeleidingsvormen:

  • Begeleiding (regulier)
  • Begeleiding inclusief beschikbaarheid (ongeplande zorg)
  • Begeleiding; specialisatie niet-aangeboren hersenletsel en psychogeriatrisch

Wat doet een ambulant begeleider?

Ambulante begeleiding is maatwerk. Wat de begeleider precies doet, is afhankelijk van jouw situatie en behoeften. Wel staat altijd één overkoepelend doel centraal: aan het eind van het traject ben jij in staat om zelfstandig te wonen in je eigen, vertrouwde omgeving.
De ambulant begeleider helpt je bijvoorbeeld door samen met jou:

  • Een betekenisvolle dagbesteding te vinden
  • Je (achterstallige) administratie op orde te brengen
  • Een plan te maken om schulden weg te werken
  • Een gezond dag/nachtritme aan te leren
  • Je huishouden weer op orde te brengen
  • De regie over je leven terug te nemen
  • Problemen in de opvoeding van je kinderen aan te pakken

Informatie aanvragen

Het doel van ambulante begeleiding ligt helemaal in lijn met dat van onze organisatie; ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Vanuit onze organisatie is het mogelijk om de begeleiding zowel vanuit de Wmo als de Wlz af te nemen. Voor meer informatie over de dienst, de wachttijden en een eigen bijdrage raden wij u aan contact op te nemen met onze zorgondersteuners. Dit kan via 0316 – 344 771.

Wie betaalt mijn zorg?

In veel gevallen is er voor onze ambulante begeleiding een indicatie nodig. Wanneer je de hulp vanuit de gemeente aanvraagt is dit een indicatie vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Als de hulp is aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) betreft het hulp vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Binnen de Wlz levert Hulp in Gelderland enkel hulp en begeleiding vanuit een Modulair Pakket Thuis (mpt). Zowel binnen de Wmo als Wlz betaal je een eigen bijdrage die is vastgesteld door de overheid.

Onder bepaalde voorwaarden kun je onze hulp ook door een Persoonsgebonden Budget (PGB) afnemen. Het tarief is afhankelijk van de zorgzwaarte.

Wil je weten welke situatie van toepassing is? Neem dan contact met ons op, onze zorgondersteuners helpen je graag verder.

In welke gemeenten levert Hulp in Gelderland ambulante begeleiding?

Ambulante begeleiding van Hulp in Gelderland is actief binnen de gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort en Arnhem.

Wachtlijst

Wegens continue wisselingen in de vraag naar hulp en begeleiding fluctueren onze wachttijden per gemeente. Op dit moment hebben wij geen wachttijden. Onze zorgondersteuners weten alles over de actuele wachttijden, zij zijn bereikbaar via 0316 – 34 47 71.

Cliënten met een Wlz-indicatie hebben in verband met de zwaarte van hun zorgvraag voorrang.

Meer informatie nodig?

Wil je meer weten over ambulante begeleiding bij Hulp in Gelderland of eens vrijblijvend kennis met ons maken? Je mag ons altijd een bericht sturen of bellen.

Neem contact op