Over Hulp in Gelderland

Hulp in Gelderland ondersteunt jou in de huishouding waar jij dit zelf niet meer kunt, zodat je zo lang en gelukkig mogelijk thuis in je eigen omgeving kunt blijven wonen.

Open. Menselijk. Oplossingsgericht. Dat is waar Hulp in Gelderland voor staat en wat we voor jou willen zijn. We zijn allemaal mensen en waar mogelijk moeten we er voor elkaar zijn. Bij een plotselinge groei in aanmeldingen duurt het misschien wat langer voor we een hulp aan je kunnen koppelen, maar je bent bij ons altijd welkom.

Ons snel groeiende team bestaat inmiddels uit 200 medewerkers die zich elke dag inzetten om onze cliënten te ondersteunen in de huishouding. Wij vormen een vangnet voor iedereen die dit nodig heeft, van ouderen tot mensen met een lichamelijke beperking en van overbelaste mantelzorgers tot mensen die thuis herstellen na een ziekenhuisopname.

Wij zijn je hulp in de huishouding, maar ook je luisterend oor en je aanspreekpunt bij problemen. Zit je ergens mee en weet je niet hoe je er uit komt? Dan mag je ons altijd bellen. We denken niet in problemen, maar in oplossingen. Samen komen we overal wel uit.

hulp in gelderland zevenaar

Duurzaamheid

Milieumaatregelen

Onze organisatie streeft ernaar te werken met een zo laag mogelijke milieu-footprint. Dit betekent dat wij inzetten op een verantwoorde bedrijfsvoering met een lage (negatieve) impact op het milieu. Dit doen wij met name door het opzetten van efficiënte routes met de kortst mogelijke reisbewegingen. In aanvulling hierop stimuleren wij middels ons personeelsbeleid en diverse vergoedingen het gebruik van de fiets als gangbaar vervoersmiddel. Naast een lagere CO2-uitstoot heeft dit een positieve invloed op de gezondheid van onze medewerkers.

Eenmaal op locatie bij de cliënten streven wij er ook naar om het milieu zoveel als mogelijk te ontzien door daar waar mogelijk gebruik te maken van de minst belastende materialen en middelen. Wij adviseren cliënten actief in het gebruik van veilige en milieuvriendelijke (schoonmaak)middelen.

Gezonde leefstijl

Als werkgever voelen wij ons verantwoordelijk voor de vitaliteit van onze medewerkers. Wij stellen het welzijn van onze medewerkers centraal bij het opstellen van roosters en streven naar een gezonde werk- privébalans. Sinds enkele jaren zijn wij aangesloten bij Werk & Mantelzorg. Dit betekent dat wij aantoonbaar maatregelen hebben getroffen die rekening houden met persoonlijke omstandigheden bij medewerkers en degenen waarvoor wij zorgen.

Hulp bij het Huishouden brengt de nodige fysieke inspanning met zich mee. In ons streven naar duurzame inzet van medewerkers hebben wij diverse maatregelen getroffen die ertoe moeten leiden dat onze medewerkers gezond en gelukkig tot aan het pensioen kunnen blijven werken. Dit doen wij onder andere door de inzet van hulpmiddelen die de fysieke belasting beperken, voorlichting en training in veilig en ergonomisch werken en aanpassing van de roosters en/of cliëntmix om tot een acceptabele (fysieke en mentale) belastbaarheid te komen.  Al deze maatregelen zijn in afstemming met de arbodienst vastgelegd in een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en worden regelmatig geëvalueerd/geactualiseerd.

Positieve gezondheid

Als zorgaanbieder voelen wij ons naast onze primaire opdracht om de hulp en begeleiding te bieden in alle gevallen ook verantwoordelijk voor de algemene fitheid en het welzijn van onze cliënten. Bij intake gaan wij met de cliënt in gesprek over zijn of haar leefstijl en eventuele bijbehorende (gezondheids-)risico’s. Daar waar relevant of noodzakelijk worden deze bevindingen en afspraken meegenomen in het zorgplan van de cliënt. Binnen onze begeleidingsactiviteiten werken wij vanuit de principes van zelfredzaamheid en positieve gezondheid, die erop gericht zijn het welzijn en de fitheid van de cliënt te versterken. Er wordt vanuit verschillende invalshoeken en leefdomeinen gekeken naar een gezonde en verantwoorde leefstijl.

Gespecialiseerd in NAH, dementie, mantelzorg en eenzaamheid

We vinden het belangrijk om onze hulpverlening goed op onze cliënten af te kunnen stemmen. Soms vraagt dat om een extra stukje kennis, ervaring en inzicht. Door van te voren heldere afspraken te maken en deze ook na te komen, flexibel te zijn en snel te kunnen schakelen, kunnen we aan veel mensen al een passende hulp toekennen. Daarnaast hebben we ons gespecialiseerd in verschillende ziektebeelden, zoals dementie en niet-aangeboren hersenletsel, zijn we mantelzorgvriendelijk en zijn we getraind in het signaleren van eenzaamheid.

Waar zijn we actief?

Hulp in Gelderland is onder andere actief in de gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort, Rheden, Renkum, Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe en Wageningen.

Willeke van Aken

Willeke van Aken

Algemeen Directeur

Willeke is zeer actief in het verspreiden van kennis en bewustzijn rond NAH, dementie, eenzaamheid en mantelzorg. Zo geeft Willeke trainingen in Dementievriendelijk zijn, leidt ze ambassadeurs op die het begrip voor niet-aangeboren hersenletsel vergroten, is ze lid van het Netwerk Eenzaamheid Zevenaar en neemt ze deel aan de Netwerk Mantelzorg in Zevenaar.
Wil je een keer sparren over de dementie- en mantelzorgvriendelijkheid van jouw organisatie of wil je op de hoogte blijven van Willeke’s activiteiten op dit gebied? Dat kan via haar LinkedIn.

Tom Claassen

Tom Claassen

Bedrijfsleider

Tom is onze financiële man en zorgt ervoor dat alles op kantoor goed verloopt. Hij zorgt ervoor dat de jaarplanning wordt nageleefd, dat alle documentatie op orde is voor de gemeente en andere instanties en dat Hulp in Gelderland aan alle kwaliteitsnormen voldoet. Hij zorgt voor de administratie, het uitbetalen van de salarissen, de aanbestedingen en al het contact met de gemeenten. Ook zorgt hij er samen met Willeke voor dat Hulp in Gelderland constant blijft innoveren om cliënten nog beter te kunnen ondersteunen.

Philippien Klein Woolthuis

Philippien Klein Woolthuis

Zorgondersteuner

Wanneer je een kennismaking met Hulp in Gelderland hebt ingepland, komt Philippien bij jou thuis langs. Zij kijkt samen met jou hoe het nu met het huishouden gaat en waar jouw hulpbehoefte ligt. Ook krijgt Philippien tijdens het gesprek een beter idee van wie jij bent en wat je voorkeuren zijn, waardoor we de hulp kunnen kiezen die het best bij je past. Heb je klachten of opmerkingen of heb je het idee dat je meer of minder zorg nodig hebt? Dan is Philippien daarvoor jouw aanspreekpunt.

Maureen Möller

Maureen Möller

Coördinator ambulante begeleiding

Maureen helpt cliënten door ambulante begeleiding vooruit wanneer zij het overzicht niet meer zien.
De concrete invulling van de ambulante begeleiding is afhankelijk van de behoeften van de cliënt.
We ondersteunen bijvoorbeeld bij regeltaken, het zoeken van een zinvolle daginvulling, structuur aanbrengen in hun leven en het op andere manieren vergroten van de zelfredzaamheid.
Maureen heeft een coördinerende rol binnen het team, op basis van haar ervaring als psychiatrisch verpleegkundige.
Ze zorgt dat de intakes goed verlopen en cliënten aan een passende begeleider worden gekoppeld. Daarnaast zorgt ze dat de onderlinge communicatie met de betrokken zorgorganisaties en gemeentes goed verloopt.

Kim Haartmans

Kim Haartmans

Planning & personeel

Als je Hulp in Gelderland belt is er een grote kans dat je Kim aan de lijn krijgt. Kim is verantwoordelijk voor de dagelijkse planning. Zijn er hulpen ziek of vrij? Dan zorgt Kim voor een oplossing die past bij zowel de hulpen als de cliënten. Wanneer iets in een dossier verschijnt, zorgt Kim dat dit verder wordt opgepakt.

Sanna Das

Sanna Das

Planning & personeel

Sanna is samen met Kim en Charissa verantwoordelijk voor de dagelijkse planning op kantoor. Daarnaast is Sanna het aanspreekpunt voor werving van personeel, spreek je haar meestal bij je sollicitatiegesprek en zorgt ze voor de scholing van onze medewerkers.

Charissa Wanders

Charissa Wanders

Planning & personeel

Charissa is samen met Kim en Sanna verantwoordelijk voor de dagelijkse planning op kantoor. Ook ziet ze er samen met Philippien op toe dat de evaluaties correct en tijdig plaatsvinden en attendeert ze cliënten erop wanneer indicaties op het punt staan te verlopen.

hulp in gelderland

Hulp in Gelderland heeft een Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Beide zijn ingericht conform de Governance Code Zorg en HKZ Zorg & Welzijn.

Meer informatie nodig?

Wil je meer weten over onze hulpen en hoe wij te werk gaan? 
Tijdens een vrijblijvende kennismaking denken we graag met je mee 
en vinden we samen een geschikte hulp voor jou.

Neem contact op