Meest gestelde vragen: wanneer heb ik recht op zorg?

Bij Hulp in Gelderland bieden we verschillende vormen van ondersteuning voor mensen in verschillende omstandigheden.
Welke ondersteuning je wanneer kunt krijgen, vertellen we je op deze pagina.

Wanneer kan ik huishoudelijke hulp krijgen?
Iedereen kan huishoudelijke hulp krijgen. Of deze huishoudelijke hulp vergoed wordt vanuit de WMO, is echter afhankelijk van je omstandigheden. Een WMO-indicatie voor huishoudelijke hulp verstrekt de gemeente alleen wanneer je aantoonbaar kunt maken dat je zelf niet of nauwelijks in staat bent om je huishouden op orde te houden én niemand in je omgeving je hierbij kan helpen.

In welke gemeenten is Hulp in Gelderland actief?
Klik hier voor een overzicht van de gemeenten waarin wij actief zijn.

Wanneer heb ik recht op thuiszorg?
Voor elke vorm van vergoede thuiszorg heb je een indicatie nodig. Welke indicatie dit is, is afhankelijk van de vorm van thuiszorg die je nodig hebt. Hulp in de huishouding wordt geregeld vanuit de WMO, de wet van waaruit hulp wordt geregeld voor mensen die zonder deze ondersteuning niet zelfstandig kunnen wonen.
Hulp in de huishouding wordt vaak geboden aan ouderen en aan mensen met een lichamelijke beperking, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel, dementie of een andere aandoening die huishoudelijke taken lastig maakt. Daarnaast komen mensen die na een ziekenhuisopname of ongeluk thuis verder herstellen vaak in aanmerking voor (tijdelijke) hulp.
Tot slot kunnen mantelzorgers soms ook voor zichzelf hulp in de huishouding aanvragen, wanneer hun mantelzorgtaken zodanig belastend zijn dat het huishouden eronder lijdt.

Welke hulp kan ik krijgen als mantelzorger?
Als mantelzorger heb je in sommige gevallen ook zelf recht op ondersteuning. Wanneer je zelf op sommige gebieden wordt ontzorgd, heb je tenslotte meer ruimte voor je taken als mantelzorger. Afhankelijk van je situatie kun je bijvoorbeeld een hulp in de huishouding krijgen.

Welke hulp kan ik krijgen na een ziekenhuisverblijf?
Na een ziekenhuisverblijf kun je hulp vragen voor allerlei dingen die je zelf tijdelijk niet kan doen, maar die wel nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Er is bijvoorbeeld hulp beschikbaar voor wondverzorging, hulp bij het douchen of hulp in de huishouding. Welke hulp je precies kan krijgen, is afhankelijk van jouw situatie en behoeften.

Heb ik recht op respijtzorg?
Dit is afhankelijk van je situatie. Wanneer je professionele respijtzorg in moet schakelen, wordt dit vergoed door je gemeente of verzekeraar. Wanneer degene waar je mantelzorg aan biedt ook een indicatie heeft vanuit de WMO, kun jij als mantelzorger respijtzorg aanvragen. Als degene die je ondersteunt een PGB heeft, kan de respijtzorg ook hieruit worden betaald. Hier zijn voorwaarden aan verbonden.
Respijtzorg wordt soms ook door vrijwilligers aangeboden, waardoor je er voor jou geen kosten aan zijn verbonden.

Wanneer kan ik ambulante begeleiding krijgen?
Je komt mogelijk voor ambulante begeleiding in aanmerking wanneer je tijdelijk extra begeleiding nodig hebben om orde en structuur te creëren in je leven. Wat deze begeleiding precies inhoudt, is erg afhankelijk van je situatie. Een ambulant begeleider kan je bijvoorbeeld helpen bij het vinden van een dagbesteding of bij het op orde brengen van je financiën. Na verloop van tijd is het de bedoeling dat je zelfstandig verder kan.

Hoe kan ik hulp aanvragen?
Allereerst vraag je een indicatie aan voor hulp in de huishouding. Je voorkeur voor een organisatie kun je doorgeven zodra de indicatie wordt afgegeven. Wanneer je over een PGB beschikt of als particulier hulp wil aanvragen, kun je dit zelf doen door contact met ons op te nemen.

Hoe kan ik de hulp betalen?
Als je een indicatie vanuit de WMO hebt, wordt de hulp via die weg betaald. Als je over een PGB beschikt, kun je de hulp daarmee betalen. Wanneer je geen indicatie hebt maar toch hulp wil, is het ook mogelijk om de hulp rechtstreeks zelf in te huren. Op de pagina “Meest gestelde vragen – kosten” worden hier meer vragen over beantwoord.

Wij hebben de volgende erkenningen en certificaten:

keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector); duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar.

Faktor5 echte kennis van eenzaamheid

Samen dementievriendelijk zet zich in voor een dementievriendelijk Nederland

Erkenning voor mantelzorgvriendelijke werknemers

Meer informatie nodig?

Wil je meer weten over onze hulpen en hoe wij te werk gaan? 
Tijdens een vrijblijvende kennismaking denken we graag met je mee 
en vinden we samen een geschikte hulp voor jou.

Neem contact op