Eenzaamheid positieve gezondheid

Positieve gezondheid: waarom het aanpakken van eenzaamheid zo belangrijk is

We hebben dit schrijnende gegeven al eens eerder gedeeld: meer dan een miljoen Nederlanders voelen zich erg eenzaam. Dit heeft op de lange termijn verregaande gevolgen. De mentale gezondheid gaat achteruit, sociale vaardigheden verslechteren en uiteindelijk kunnen mensen er ook problemen in de lichamelijke gezondheid van gaan ondervinden. Juist daarom vinden wij het zo belangrijk om tijdig in te grijpen wanneer we zien dat iemand eenzaam is of dreigt te worden. Dat past goed binnen Positieve Gezondheid, een belangrijk gedachtegoed binnen de werkwijze van Hulp in Gelderland.

Eenzaamheid positieve gezondheid

De invloed van eenzaamheid op de gezondheid

Positieve Gezondheid houdt in dat het welzijn van de cliënt centraal staat en dat de cliënt daarbij zelf zoveel mogelijk inspraak en regie krijgt. Daarbij kijken we niet alleen naar de strikt medische aspecten van gezondheid, maar ook naar wat er verder bij komt kijken. Het welzijn van een cliënt met niet-aangeboren hersenletsel is bijvoorbeeld niet alleen afhankelijk van de medische zorg die hij of zij ontvangt, maar ook van zijn of haar eigen vermogen om ermee om te gaan. Het gedachtegoed Positieve Gezondheid definieert gezondheid daarom als volgt: “Gezondheid is het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.”

Nou kun je je vast wel voorstellen dat eenzaamheid een behoorlijk grote uitdaging is, op het sociale vlak maar uiteindelijk ook op het emotionele vlak. Door een gebrek aan betekenisvolle sociale contacten gaan mensen zich immers ongelukkig voelen. Daarnaast kan ernstige eenzaamheid ervoor zorgen dat mensen minder goed voor zichzelf zorgen, waardoor hun lichamelijke gezondheid verslechtert. Ook is bewezen dat regelmatig betekenisvol contact noodzakelijk is om sociale vaardigheden in stand te houden. Wie door eenzaamheid weinig in gesprek gaat met andere mensen, gaat hier uiteindelijk steeds meer moeite mee hebben, tot op het punt waarop sociale vaardigheden bijna volledig opnieuw aangeleerd moeten worden.

Eenzaamheid tijdig signaleren

Eenzaamheid waar mogelijk voorkomen en waar nodig aanpakken is dan ook erg belangrijk binnen Positieve Gezondheid. En omdat het aanpakken van eenzaamheidsproblemen een intensief en tijdrovend proces, geldt hier: hoe sneller eenzaamheid wordt gesignaleerd, hoe beter. Over hoe je eenzaamheid erkent, lees je in deze blog.

Omdat de hulpen van Hulp in Gelderland regelmatig bij dezelfde cliënten langs gaan, zijn zij goed in staat om veranderingen in hun situatie te signaleren. Het valt natuurlijk op als een cliënt steeds minder goed kan lopen of bepaalde huishoudelijke taken zelf niet meer op kan pakken. Het valt echter ook op als een cliënt steeds minder vaak vertelt over het bezoek dat hij of zij heeft of gaat ontvangen of wanneer een cliënt zich vreemd gaat gedragen richting de hulp. Om de hulpen hierin te ondersteunen, hebben zij geleerd waar ze op moeten letten. Merken zij dat een cliënt mogelijk eenzaam is? Dan geven zij dat door aan een van onze kantoormedewerkers, die vervolgens de juiste vervolgstappen onderneemt.

Samen pakken we eenzaamheid aan

Wat we doen zodra we signalen van eenzaamheid opvangen, dat is afhankelijk van de situatie van de cliënt. Zo kunnen we bijvoorbeeld contact opnemen met naasten van de cliënt of de situatie bespreken met de andere betrokken zorgverleners, zoals de huisarts, casemanager, WMO’er, thuiszorgmedewerker of het wijkteam.
Ben je zelf hulpverlener en wil je meer leren over eenzaamheid, positieve gezondheid en het verband hiertussen? We gaan graag met je in gesprek. Het welzijn van onze cliënten verbeteren, dat is iets wat we samen doen.