sociale benadering dementie

Sociale Benadering Dementie: Zinvol bezig zijn

De kans dat we te maken krijgen met dementie is groot. Voor mensen met dementie en hun naasten is het lastig te accepteren, helaas kunnen we aan het ziektebeeld niet veel veranderen. Wat we wel kunnen veranderen, is de manier waarop wij ermee omgaan.

sociale benadering dementie

Te vaak kijken we bij mensen met dementie naar wat er niet meer kan. Naar de persoon zelf kijken we steeds minder. En aan hen vragen wat zij zouden willen doen, is niet gebruikelijk. We zijn geneigd om oplossingen aan te dragen voor mensen met dementie. Daarbij gaan we geheel voorbij aan het feit dat elk mens uniek is, ook mensen met dementie. De manier waarop we met hen omgaan en de ondersteuning die we hen bieden, bijvoorbeeld dagbesteding, kan daar dan ook veel beter op worden afgestemd.

Het belang van de Sociale Benadering Dementie

De Sociale Benadering Dementie (SBD) past goed binnen het gedachtegoed van Positieve Gezondheid, waar Hulp in Gelderland een groot voorstander van is. Positieve Gezondheid stelt het welzijn van mensen centraal en streeft ernaar om hen zo veel mogelijk regie over hun eigen leven te geven. De Sociale Benadering Dementie stelt de mensen met dementie zelf centraal en kijkt samen met hen en hun mantelzorger naar wat zij nodig hebben en vooral ook wat zij zelf kunnen en willen.

De SBD maakt bij dementie onderscheid tussen drie domeinen. Het medische domein, wat gaat over de veranderingen die men ondergaat. Het psychologische domein, waarbij het aanpassingsvermogen en het omgaan met veranderingen centraal staat. En het sociale domein, wat gaat over de manier waarop dementie de verhouding met andere mensen beïnvloedt. Dat sociale domein is net zo belangrijk als de andere twee. Een groot probleem dat door mensen met dementie wordt aangekaart, is dat zij vaak niet meer als volledig mens worden gezien zodra anderen weten dat ze dementie hebben. Zeker in de eerste fasen van dementie kan het sociale stigma het moeilijkst zijn om mee om te gaan, moeilijker nog dan de eerste gevolgen van de ziekte zelf.

Stel het individu centraal en kijk samen wat er nodig is

Vanuit de Sociale Benadering Dementie kijken we samen met mensen met dementie en hun naasten naar wat zij nodig hebben, wat zij kunnen en vooral ook naar wat zij zelf graag willen. Er is bijvoorbeeld veel vraag naar dagbesteding voor mensen met dementie die nog thuis wonen. Helaas wordt hiervoor vaak een one-size-fits-all beleid gehanteerd, wat eigenlijk helemaal niet werkt. Ook staan we onvoldoende stil bij de verschillende culturele achtergronden binnen onze bevolking, die ook van invloed kunnen zijn op de meest passende oplossing.

Daarom is het belangrijk dat we per persoon kijken welke vorm van dagbesteding zij zelf graag zouden willen, passend bij hun mogelijkheden. Het is bijvoorbeeld lang niet altijd nodig om mensen met dementie te laten stoppen met werken. Zo zijn er voorbeelden van mensen met dementie die te horen kregen dat ze hun eigen bedrijf moesten opdoeken, maar waarbij bleek dat ze met wat extra ondersteuning prima door konden gaan. En bij mensen die hun gebruikelijke baan echt niet meer konden doen, blijken andere activiteiten hen alsnog veel voldoening te kunnen brengen, zoals schilderen of tuinieren.

Waar het uiteindelijk om gaat, is dat we samen met mensen met dementie om de tafel gaan zitten, samen met hen kijken wat zij nodig hebben en hen vragen wat zij zelf graag zouden willen. Het aantal mensen met dementie gaat steeds verder toenemen de aankomende jaren. Het is dan ook tijd dat we hen gaan zien als volwaardige mensen en hen ook zo behandelen. De Sociale Benadering Dementie helpt ons daarbij.

Willeke van Hulp in Gelderland zet zich actief in om zo veel mogelijk mensen in de regio te leren hoe ze met mensen met dementie kunnen omgaan en hen kunnen helpen op een manier die hen zoveel mogelijk in hun waarde laat. Ook zijn onze hulpen hiermee bekend en weten zij wat ze het best kunnen doen wanneer een cliënt met dementie hen bijvoorbeeld niet herkent, moeite heeft met bepaalde huishoudelijke werkzaamheden of extra ondersteuning nodig heeft. Wil je meer weten over hulp in de huishouding voor mensen met dementie of vrijblijvend kennismaken? Neem gerust contact op.