ambulante begeleiding zevenaar

Ambulante begeleiding door Hulp in Gelderland

Sinds kort wordt het team van Hulp in Gelderland versterkt door Maureen Möller. Maureen gaat zich bezighouden met het coördineren van de ambulante begeleiding binnen Hulp in Gelderland. Ook gaat ze zelf op pad om cliënten te ondersteunen. Ze stelt zich graag even voor.

“Hulp in Gelderland ontvangt steeds meer aanvragen voor ambulante begeleiding. Om ervoor te zorgen dat de intakes goed verlopen, cliënten aan een passende begeleider worden gekoppeld en de onderlinge communicatie binnen het team van HIG en de betrokken zorg organisaties en gemeentes goed verloopt, ben ik aangenomen.”

Focus op Positieve Gezondheid

“Mijn achtergrond ligt in de psychiatrie; na ruim tien jaar te hebben gewerkt als psychiatrisch verpleegkundige in de forensische zorg was ik toe aan iets nieuws, maar het liefst wel in de zorg.

Het belang dat Hulp in Gelderland hecht aan Positieve Gezondheid, zelfredzaamheid, goede en heldere communicatie en het aanpakken van eenzaamheidsproblematiek sprak mij aan. De kans om echt mee te mogen denken in de uitbreiding van ambulante begeleiding gaf voor mij de doorslag.

In mijn vorige functie hield ik mij onder andere bezig met de resocialisatie van cliënten en keken we samen wat er nodig was voor een goede terugkeer naar de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan werk, een opleiding, dagbesteding en een woning. De invulling van ambulante begeleiding is bij Hulp in Gelderland vergelijkbaar, alleen dan vanuit een andere vraag: wat heeft de cliënt nodig om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen? Daarbij kijken we niet alleen naar wat er lichamelijk bij de cliënt speelt, maar ook hoe het psychisch gaat, hoe mensen in hun vel zitten. Ook kijken we naar de thuissituatie, denk hierbij aan de belasting voor de mantelzorger. Dat past binnen het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.”

Wat houdt ambulante begeleiding in?

“De concrete invulling van de ambulante begeleiding is afhankelijk van de behoeften van de cliënt.
We ondersteunen cliënten bijvoorbeeld bij regeltaken, het zoeken van een zinvolle daginvulling, structuur aanbrengen in hun leven en het op andere manieren vergroten van de zelfredzaamheid.
Ook besteden we veel aandacht aan digitale vaardigheden. We leren mensen omgaan met zorgtechnologie en hulp op afstand, maar ook hoe ze bijvoorbeeld online boodschappen kunnen bestellen. Daarmee maken we hen toekomstbestendiger. Tot slot zorgt ambulante begeleiding er ook voor dat de partner of kinderen van de cliënt even worden ontlast.

We werken nu vooral met de doelgroep waarin Hulp in Gelderland al is gespecialiseerd. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel, mensen met dementie en ouderen die zo lang mogelijk thuis willen wonen. 
Nu ik mij specifiek ga focussen op begeleiding verbreedt onze hulpverlening zich naar een bredere doelgroep waarbij wij ons ook meer willen richten op bijvoorbeeld gezinnen die vastlopen in het dagelijks leven en inwoners met autisme.

Voor wat betreft de ambulante begeleiding richten wij ons op de gemeenten Arnhem, Zevenaar, Duiven en Westervoort.
In deze regio zijn wij door onze hulp in de huishouding al bekend bij andere organisaties en lid van diverse netwerken, waardoor we elkaar al weten te vinden voor samenwerkingen.”

Samenwerkingsmogelijkheden bespreken

“Mijn eerste werkweken heb ik inmiddels achter de rug en het bevalt me goed! De komende tijd ga ik me bezighouden met het verder uitbouwen van ambulante begeleiding binnen Hulp in Gelderland.
Daarvoor kom ik graag in contact met andere organisaties en professionals.”

Hulp in Gelderland is zowel in te zetten vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) als de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Bij vragen of om de samenwerkingsmogelijkheden te bespreken kunt u contact opnemen met Maureen via m.moller@hulpingelderland.nl of 0645934447.

ambulante begeleiding zevenaar