Hulp bij Huishouden is zo veel meer dan poetsen

Hulp in Gelderland ondersteunt paper: Hulp bij Huishouden is zo veel meer dan poetsen.

Onlangs is vanuit het kabinet onderzoek gedaan naar hoe de beheersbaarheid van de ouderenzorg kan worden vergroot. Een van die voorgestelde maatregelen in dit onderzoek is; schrap Hulp bij Huishouden uit de Wmo. Voor een groot aantal ouderenzorgorganisaties is dat aanleiding om de noodklok te luiden: erken en omarm Hulp bij Huishouden als fundament voor zorg thuis.

Hulp bij Huishouden is zo veel meer dan poetsen

Uit onderzoek van het CPB uit 2019 blijkt, dat als Hulp bij Huishouden en de signalerende functie wegvalt, de druk op duurdere zorgvormen toeneemt. Hiermee wordt de uitdaging rondom betaalbaarheid niet opgelost maar juist versneld. Dit staat haaks op de reeds gepubliceerde zorgakkoorden. 

Met ondersteuning van een position paper, onderschreven door meer dan 40 zorgorganisaties waaronder Hulp in Gelderland, roepen wij op om Hulp bij Huishouden te erkennen en omarmen. Het hele paper is te lezen op www.meerdanpoetsen.nl.