Hoe opruimcoaching binnen Positieve Gezondheid past

Eerder schreven we al een blog over Positieve Gezondheid, het gedachtegoed waarover Hulp in Gelderland momenteel een traject volgt. Ook schreven we over opruimcoaching, de nieuwe dienst die Hulp in Gelderland aanbiedt. Dat we op dit moment actief bezig zijn met beide thema’s is geen toeval. In deze blog willen we ingaan op de rol van opruimcoaching binnen Positieve Gezondheid.

Welzijn bestaat volgens Positieve Gezondheid uit zes kernpunten, waaronder kwaliteit van leven, mentaal welbevinden en dagelijks functioneren. Een ordelijke, overzichtelijke leefomgeving beïnvloedt elk van deze kernpunten. Een rustig en opgeruimd huis brengt rust en geeft de ruimte om ook de rust in je hoofd terug te brengen. Rommel in huis, daarentegen, zorgt er juist voor dat mensen thuis niet meer tot rust kunnen komen, aangezien ze hier juist nog meer stress en druk ervaren. En wanneer je zowel chaos in je hoofd als in je leefomgeving ervaart, is het vaak heel lastig om het overzicht te behouden en in te zien welke stappen nodig zijn om er iets aan te doen.

De invloed van een chaotische leefomgeving op ons welzijn

Opruimcoaching, de nieuwe dienst van Hulp in Gelderland, helpt mensen die in bovenstaande situatie zijn beland. Opruimcoaching is een kortdurend, intensief traject voor mensen die wel zelf in staat zijn om orde te behouden zodra deze er is, maar het momenteel even niet meer kunnen overzien.

Dat zijn bijvoorbeeld weduwes en weduwnaars, die na het overlijden van hun partner in een chaotische leefomgeving kunnen achterblijven. We kunnen allemaal vast wel begrijpen dat achterstallig huishoudelijk werk en opruimtaken zich tijdens de rouw om dit verlies snel opstapelen. Soms was er al langere tijd van een ongeorganiseerd huis, doordat de overledene eerst een tijd ziek is geweest. Daar komt bij dat de spullen van de overleden partner een plekje moeten krijgen. Wat moet er met hun kleding gebeuren? En de briefjes die de overleden partner altijd schreef, hoe kan de nabestaande deze op een ordelijke manier bewaren? De chaos in huis belemmert de weduwe of weduwnaar om het verlies een plek te geven en de draad weer op te pakken.

Een ander voorbeeld is de overbelaste mantelzorger. Volgens Mantelzorg.nl verleenden zo’n vijf miljoen Nederlandse 16+’ers mantelzorg in 2019. Gemiddeld verzorgen zij 7,4 uur mantelzorg per week, maar het gemiddelde onder de groep mantelzorgers die meer dan 8 uur mantelzorg verlenen is 19 uur per week. De gemiddelde duur van de mantelzorg is 5,4 jaar. Doordat mantelzorg vaak gecombineerd moet worden met een baan, gezin en sociale verplichtingen is het dan ook begrijpelijk dat één op de tien mantelzorgers, ongeveer een half miljoen, ernstig belast is. Het op orde houden van het eigen huishouden is al snel één van de eerste taken die erbij inschieten. Ongewassen was stapelt zich op, papierwerk belandt op een grote hoop en op den duur is de chaos in huis een factor die bijdraagt aan de overbelasting van deze mantelzorgers. Want waar kunnen zij nu nog écht tot rust komen?

Structureel afrekenen met de chaos in huis

Een chaotische leefomgeving heeft al snel een negatieve invloed op het welzijn van deze en vele andere mensen. Chaos in huis belemmert het verwerken van de chaos in het hoofd. Alleen in een ordelijke, overzichtelijke omgeving kunnen mensen bijkomen en ook de rust in hun gedachten terugvinden. Hoewel de chaos in huis niet direct bijdraagt of werd veroorzaakt door medische problemen bij de cliënt zelf, heeft het wel degelijk een negatieve impact op hun welzijn.

Ondersteuning door opruimcoaching past dan ook binnen het streven van Positieve Gezondheid: cliënten helpen zich aan te passen aan hun omstandigheden en de regie over hun eigen leven te voeren. Tijdens een traject helpt de opruimcoach de cliënt om voor eens en altijd af te rekenen met de chaos in huis, waarbij de cliënt nieuwe manieren van ordenen en organiseren aanleert. Ook leert de cliënt om opruimwerkzaamheden in logische, uitvoerbare stappen te verdelen, waardoor het opruimen in de toekomst wel zelfstandig lukt. Vanuit de ordelijke leefomgeving die de opruimcoach samen met de cliënt weer herstelt, is er voor de cliënt ook weer ruimte om thuis tot rust te komen en vanaf daar ook de orde in diens gedachten te hervinden.

Heb je naar aanleiding van deze blog vragen of zou je meer willen weten? We vertellen jou of andere mensen in je organisatie graag meer over opruimcoaching, Positieve Gezondheid of de combinatie van beiden. Neem gerust contact met ons op.


0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *